Cristina-Lucas_LiMAC_FinaltempCredits3-e1437146666811-mc9nz9sw25zgb0bqs1j90c6apuqmcezzbsuy1p2bgc

Concept

Wereldwijd komen mensen in beweging om weer grip te krijgen op hun leven. Ze doen verwoede pogingen zich staande te houden in een snel veranderende hightech samenleving. De kunstmanifestatie HACKING HABITAT gaat over de groeiende invloed van systemen en de rol die technologie daarin speelt. Er is sprake van een ‘remote control’ samenleving waar ter wille van veiligheid en risicovermijding grote gebieden van het alledaagse leven worden gekoloniseerd en geïnfiltreerd. Overal bevinden zich bewakingscamera’s, slimme poorten geven toegang en via gezichtsherkenning worden we geclassificeerd. Software en algoritmen bepalen wie afwijkt of te weinig bijdraagt aan de economie. Facebook regisseert ons sociale leven en Google stuurt ons zonder pardon naar de volgende aankoop. Hightech systemen zijn wereldwijd aan elkaar gekoppeld en worden steeds machtiger. De symbiose tussen mens en technologie heeft ook positieve kanten. Mensen zijn veerkrachtig en vinden slimme manieren om weer eigenaar te worden van hun leven. Ze ́hacken ́ hun habitat.

HACKING HABITAT stelt vragen. Hoe inclusief is de huidige democratie als straks algoritmes gaan bepalen of we al dan niet rendabel zijn? HACKING HABITAT maakt mensen bewust van de technologiegestuurde wereld en biedt bezoekers high- en lowtech tools om te ontsnappen aan teveel regulering en controle. In de aanloop naar de manifestatie worden vier life-hack marathons georganiseerd. HACKING HABITAT vindt plaats van februari tot juni 2016 in de voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht.

De manifestatie bestaat uit drie delen:

1) In 2015 brengen kunstenaars, hackers en burgers elkaar in vier life-hack marathons de kunst van het overleven bij.
2) Van februari tot juni 2016 vindt in de voormalige gevangenis te Utrecht de internationale beeldende kunst tentoonstelling plaats: technologie schittert in al haar glorie maar ook de zwarte kanten komen aan het licht.
3)Tijdens de manifestatie biedt een grote circustent ruimte voor menselijke creativiteit. Kunstenaars en niet-kunstenaars geven vorm aan publiek domein.

Stichting Niet Normaal is een organisatie die tot doel heeft grootschalige tentoonstellingen te realiseren rondom maatschappelijk urgente onderwerpen. De stichting heeft een ANBI status streeft geen winst na. Zowel oude als nieuwe vormen van financiering worden aangewend om de manifestatie te kunnen realiseren. Het verdienmodel is gebaseerd op fondsenwerving, sponsoring, het aanbieden van workshops tegen betaling en kaartverkoop.

Achtergrond

HACKING HABITAT is de vierde in een reeks grootschalige manifestaties gerealiseerd door Ine Gevers en Hester Alberdingk Thijm, sinds 2007 onder toezicht van Stichting Niet Normaal: Ik + de Ander (Beurs van Berlage, Amsterdam, 1994), Niet Normaal (Beurs van Berlage, Amsterdam, 2009/10), Ja Natuurlijk (Gemeentemuseum Den Haag, 2013). Kenmerken van de tentoonstellingen zijn: inclusieve benadering, platform voor diversiteit, het relativeren van dominante mythes. Doel is bewustwording en het publiek op een affirmatieve wijze uit hun comfortzone lokken. Daarbij worden niet alleen individuele bezoekers of deelnemers geïnspireerd om anders naar hun leefwereld te kijken maar ook institutionele grenzen bevraagd. De manifestaties, kunstwerken en interventies blijven nooit binnen vooronderstelde kaders. Kunstenaars als Thomas Hirschhorn (Niet Normaal) en Peter Fend (Ja Natuurlijk) maken gevaarlijke kunst. ‘Gevaarlijk’ omdat ze zich niet houden aan voorgeschreven symbolische wetten maar direct interveniëren in het leven zelf.

HACKING HABITAT past in deze reeks. Kunstenaars die substantieel en constructief regels doorbreken en ons bewust maken van de barrières die systemen en protocollen opwerpen spelen de hoofdrol. Hun interventies inspireren en zetten aan tot navolging.

Drijfveer en ambitie

Processen op gang brengen die leiden tot een ecologisch en sociaal rechtvaardiger wereld. De ondertitel van Ja Natuurlijk ‘hoe kunst de wereld redt’ is ernst en knipoog ineen. Kunst en filosofie zijn instrumenten die we in het huidige tijdsgewricht heel hard nodig hebben.

Initiatiefnemer: Ine Gevers, artistiek directeur van Stichting Niet Normaal

Partners: Universiteit Utrecht, Nationale Ombudsman, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Tivoli Vredenburg Utrecht, VPRO en vele anderen.