hh_Mockup_boek

Publicatie

PUBLICATIE HACKING HABITAT

Uitgave NAI010 i.s.m. Stichting Niet Normaal 

De publicatie doet in woord en beeld verslag van de Life Hack Marathons en biedt ruimte voor verdieping en reflectie. De publicatie is op meerdere manieren te lezen:

als how to- gids (ideeën voor concrete Life Hacks), kunstboek (beeldenkunstenaars), studieboek (ter verdieping). Het centrale thema wordt aan de hand van dertien toegankelijke essays van gerenommeerde denkers en activisten van verschillende kanten belicht. Dat de publicatie zowel onderdeel uitmaakt van, als autonoom kan bestaan, resulteert in een bredere reikwijdte. Doel: onderzoeken van ‘menselijkheid als wapen’ in een toenemend technocratische samenleving.

Auteurs van de HACKING HABITAT publicatie concretiseren hun systeemkritische argumentatie met affirmatieve voorbeelden. De publicatie wordt samengesteld met speciaal voor de bundel geschreven essays van internationaal gewaardeerde auteurs en denkers: Saskia Sassen, Tomáš Sedláček, Vinay Gupta, Robin Celikates, Stefania Milan. Met talent van eigen bodem: Jolle Demmers, Huub Dijstelbloem en Mirko Tobias Schäfer. Diverse auteurs zijn naast wetenschapper ook kunstenaar en/of activist: Daniel de Zeeuw, Renée Ridgway, Nabil Ahmed, Susan Schuppli, Anke Domscheit Berg. Redactie: Ine Gevers, Caroline Nevejan, Iris van der Tuin, Dennis Kerckhoffs, Petran Kockelkoren, Friso Wiersum.

Aanleiding voor HACKING HABITAT: Art of Control zijn de wereldwijde opstanden en de vitaliteit van mensen op zoek naar nieuwe manieren van leven, gebaseerd op solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Economie, politiek en marktwerking raken steeds meer ingebed in mondiaal gekoppelde systemen. Technologie speelt daarin een paradoxale rol. Innovatie gaat hand in hand met controle: van massale surveillance en risicomanagement tot slimme grenzen. Bewustzijn van de sturende rol van instituten en systemen is ons inziens noodzakelijk om het heft weer in eigen hand te kunnen nemen. Door technologie in te zetten als instrument voor empowerment en er intelligent gebruik van te maken, kunnen mensen nieuwe transparante samenlevingsvormen creëren.

Stichting Niet Normaal brengt met HACKING HABITAT een actueel en urgent thema dat een breed publiek aanspreekt. Technologie is verweven met ons dagelijks leven. Tegelijk lijkt met de digitalisering en protocollering ‘de mens’ zoekgeraakt. HACKING HABITAT: Art of Control staat dicht bij de complexiteit van het leven: hightech control en lowlife survival zijn niet te onderscheiden en wisselen in hun dans regelmatig van positie. Machines en steden zijn pas echt smart als ze samenwerken met mensen.

De publicatie is te bestellen in de webshop.