15 STANZA 0414b

Organisatie

HACKING HABITAT is de vierde in een reeks grootschalige manifestaties gerealiseerd door Ine Gevers en Hester Alberdingk Thijm, sinds 2007 onder toezicht van Stichting Niet Normaal: Ik + de Ander (Beurs van Berlage, Amsterdam, 1994), Niet Normaal (Beurs van Berlage, Amsterdam, 2009/10), Ja Natuurlijk (Gemeentemuseum Den Haag, 2013). HACKING HABITAT past in deze reeks. Kunstenaars die substantieel en constructief regels doorbreken en ons bewust maken van de barrières die systemen en protocollen opwerpen spelen de hoofdrol. Hun interventies inspireren en zetten aan tot navolging. Kenmerken van tentoonstellingen van Niet Normaal zijn: de inclusieve benadering, het bieden van een platform voor diversiteit en het relativeren van dominante mythes. Doel is bewustwording en het publiek op een affirmatieve wijze uit hun comfortzone lokken. Daarbij worden niet alleen individuele bezoekers of deelnemers geïnspireerd om anders naar hun leefwereld te kijken maar ook institutionele grenzen bevraagd. De manifestaties, kunstwerken en interventies blijven nooit binnen vooronderstelde kaders. Kunstenaars als Thomas Hirschhorn (Niet Normaal) en Peter Fend (Ja Natuurlijk) maken gevaarlijke kunst. ‘Gevaarlijk’ omdat ze zich niet houden aan voorgeschreven symbolische wetten maar direct interveniëren in het leven zelf.

Stichting Niet Normaal wordt geleid door artistiek directeur Ine Gevers en zakelijk leider Willemijn van der Vaart en legt verantwoording af aan een bestuur. De stichting werkt met een kleine vaste kern zzp-ers aan de voorbereiding van projecten waarna het productieteam zich volledig ontvouwt, ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Naast Ine Gevers en Willemijn van der Vaart bestaat het team uit curator life-hack marathons en parallelprogramma Friso Wiersum. Communicatie wordt verzorgd door Evelien Kroese, ondersteund door Whitley Pothuizen, Lidewij van Valkenhoef, Anke Dorenbos, Pam van der Veen Sonia Fernandes en Maartje de Wit-Paymans. Educatie wordt georganiseerd door Eva Vesseur ondersteund door Sander Brouwer. De productie ligt bij Monique Verhulst en Bart Witte, assistentie van Myrthe van der Boom, Esther Blanken, Marco Rietveld, Zara Gonzales, Anne van der Kooij, Johanna Weggelaar. Marleen van Walbeek is verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie en wordt daarbij ondersteund door Jenny Kornelis De coördinatie en redactie van de publicatie worden uitgevoerd door Dennis Kerckhoffs. De back office wordt bemand door Zonne Hol. Lindsay Weber organiseert een symposium rondom de thematiek van Hacking Habitat.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Hester Alberdingk Thijm (directeur Akzo Nobel Art Foundation), vicevoorzitter Riemer Knoop (lector Reinwardt Academie en cultureel
adviseur Gordion), penningmeester en secretaris Toine van der Horst (zakelijk directeur Dutch National Opera& Ballet), bestuursleden Julienne Straatman (zelfstandig adviseur Straatman strategisch advies) Vincent Bijlo (cabaretier, presentator, schrijver) en Frans Vreeke (directeur Tivoli Vredenburg). Adviseurs bestuur: Han Bakker, Farid Tabarki en Geert Bogaard.