Bollenproject ‘I am human not data’

Vanaf de Wittevrouwensingel kun je het lezen: I AM HUMAN NOT DATA. Op het talud tussen de expeditie van de Vrije Wolf en de voormalige cipierswoningen voeren vijftienhonderd oranje-gele tulpen het woord.

Leden van Burgerrechtenvereniging Vrijbit hebben deze tulpen geplant om de aandacht te vestigen op de onpersoonlijke behandeling die je als mens tegenwoordig krijgt. Sinds 2001 wordt stelselmatig en op grote schaal het fundamentele recht op een privéleven van de burger ingeperkt en geschonden’.

Vrijbit verweert zich, als vereniging van verontruste burgers, tegen deze afbraak en onderneemt actie om de controlemaatschappij een halt toe te roepen. Toen er in 2008 een plan lag om alle burgers met een vingerafdruk in een centrale database te registreren ontstond Vrijbit als eenmalig protest. Maar het ledental groeide en probeert op allerlei vlakken de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk is in een gezonde samenleving beter in evenwicht te krijgen.

Het bollenproject is uitgevoerd in het kader van de tentoonstelling HACKING HABITAT. Lees meer over de actie en Vrijbit op hun website.