Claire Fontaine Sell your Debt

Claire Fontaine

FILTER: VIOLENCE AND ITS COUNTERSTRIKES

De crisis heeft ertoe geleid dat veel mensen hoge schulden hebben opgelopen. Anderen daarentegen doen juist daar hun voordeel mee. Er bestaat een levendige handel in schulden. Bedrijven verkopen hun uitstaande rekeningen bij particulieren aan incassobureaus of financieringsmaatschappijen. Zo innen ze toch nog een deel van het geld. De kans dat de vordering ooit wordt betaald wordt overgedragen aan de koper. Een vorm van stille exploitatie, waarbij je als particulier plotseling in het rood staat bij een nieuwe partij. Maar waarom mag dat eigenlijk, buiten de schuldhebber zelf om? Waarom kan hij of zij daar geen voordeel van hebben? Wat als mensen zelf hun schuld kunnen verkopen? Sell Your Debt stelt een onrechtvaardig economisch systeem aan de kaak: schuld als handelswaar.

Als zelfverklaard readymade collectief werkt Claire Fontaine aan een oeuvre, waarbij gebruik gemaakt wordt van neon, video, sculpturen, schilderijen en tekst. Vaak lijkt het op werk van andere kunstenaars. Het collectief onderzoekt het hergebruik van bestaande beeldelementen om nieuwe betekenissen te genereren en bekritiseert het gebrek aan eigenheid in de hedendaagse kunst. Claire Fontaine werkt met readymades en kan daarmee de historische vormen recyclen en tegelijkertijd voorzien van een nieuwe, actuele inhoud. Belangrijke thema’s in het werk zijn politieke onmacht en de gevolgen van het kapitalisme, zoals schuld, winst en het verdwijnen van de menselijke maat.

www.airdeparis.com/artists/claire-fontaine/