Cahen, Daya

Daya Cahen

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Hoe komt een mens in oorlog tot gruwelijke wandaden? In We lived our ordinary lives brengt Daya Cahen geluidsfragmenten samen uit het Joegoslavië-tribunaal. We horen beklaagden die terechtstaan voor het meewerken aan de etnische zuiveringen in Sarajevo. Ze bekennen schuld, maar proberen hun daden te verantwoorden. Onder groepsdruk zijn mensen tot dingen in staat die ze op eigen initiatief nooit zouden doen, is het onderliggende excuus. De daders verontschuldigen zich voor wat ze hebben gedaan, maar voeren verzachtende omstandigheden aan. “Ik was jong, naïef, een instrument in de hand van anderen. Het was een kwestie van zelfverdediging en overleven, ik was verstrikt in de chaos van oorlog en dood. Ik had net een kind verloren, de alcohol had mij in z’n greep.”

De stemmen komen uit vijf speakers, buitelen over elkaar heen en geven een beeld van de rol van het individu in de massa, in het systeem. Door de schuld buiten zichzelf te plaatsen en door te schuiven naar ‘het systeem’ (in dit geval ‘de oorlog’), houden de daders zelf het systeem in stand.

www.dayacahen.com