Burger

Felix Burger

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Mensen die in totale afzondering leven, creëren hun eigen universum. Zij stellen zich een wereld voor op basis van hun directe omgeving, hun kennis en hun fantasie. De gevangenis is zo’n plek waar mensen geïsoleerd leven zonder de blik naar buiten te kunnen richten. Op deze plek maakt Felix Burger speciaal voor Hacking Habitat de installatie Weisser Zwerg (Witte Dwerg), de naam voor ster aan het einde van zijn levenscyclus. In een afgesloten ruimte schept hij zijn eigen kosmos met materiaal dat voorhanden is. Een gloeilamp wordt ster, een transportkist een zwart gat, glassplinters worden sterrenstof. Burger zelf staat in het middelpunt van dit universum, als onderzoeker, docent, astronaut en alwetende verteller.

https://vimeo.com/116107043