Laura Kurgan, Milion Dollar Blocks (3)

Laura Kurgan

FILTER: DATA AND SURVEILLANCE en DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Met Million Dollar Blocks gaat Laura Kurgan het strafrechtelijke beleid van de VS te lijf. Meer dan twee miljoen Amerikanen zijn opgesloten in gevangenissen. Een buitenproportioneel deel van hen komt uit een klein aantal achterstandswijken in de grootste steden van het land. De overheid besteedt meer dan een miljoen dollar per maand aan het opsluiten van mensen, afkomstig uit slechts één zo’n buurt, een ‘block’. Een investering die ten koste gaat van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg in juist die kansarme wijken. Veertig procent van de gedetineerden blijkt bovendien binnen drie jaar te recidiveren. Kurgan bracht het in kaart: wie komt waar vandaan, wie zit waar opgesloten, hoeveel geld is ermee gemoeid en hoe ziet de migratiestroom stad-gevangenis, gevangenis-stad eruit?

Technologische systemen als Google Earth wekken de illusie van een transparante wereld, maar ze bevatten slechts oppervlakkige informatie. Kurgan laat zien dat je dergelijke technologieën ook op een andere, betekenisvolle manier kunt gebruiken.

 

www.spatialinformationdesignlab.org