Paul Segers (1)

Paul Segers

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Dit werk van Paul Segers is een ‘parodie’ op Big Dog, een militaire robot die onder meer apparatuur transporteert over onbegaanbaar terrein. Net als een trouwe hond kan hij soldaten volgen op het slagveld. Door zijn replica al dansend in een entertainment-achtige setting te presenteren, stelt Segers vragen over een samenleving waar geweld, vermaak, humor en spektakel zich zodanig vermengen dat de grens tussen realiteit en fictie vervagen. Hoever gaan we met de disneyfication en gamification?

Enerzijds confronteert Segers de toeschouwer met de fysieke werkelijkheid van zo’n militaire machine, gemodelleerd en vernoemd naar ‘a man’s best friend’. Anderzijds zet hij in op de manier waarop deze ontwikkelingen worden gepresenteerd: namelijk als spectaculair, leuk, grappig of interessant, zonder het eigenlijke doel te omschrijven, laat staan in te gaan op de schaduwzijde ervan.

www.paulsegers.com