Boek presentatie

De macht van de megaonderneming

Zondag van 14:00 tot 15:30 vindt de boekpresentatie plaats van het boek: De Macht van de Megaonderneming, naar een rechtvaardige internationale economie geschreven door Joost Smiers, Pieter Pekelharing en John Huige. Het boek verschijnt bij Uitgeverij van Gennep 2016.

Tijdens de presentatie zal een debat plaatsvinden over de economie en megaondernemingen, intellectuele eigendomsrechten en kunst onder leiding van Giep Hagoort, de Utrechtse Creativiteitsprofessor.

De presentatie is gratis bij te wonen, u dient wel een ticket voor de tentoonstelling te kopen.

boek

Toelichting bij het boek:

Mega-ondernemingen wurmen zich in alle aspecten van onze samenleving; met patenten en copyright privatiseren ze onze kennis en creativiteit; ze zijn goed in belastingontwijking; hun wangedrag blijft meestal ongestraft; voorzichtig omspringen met milieu en grondstoffen is niet hun sterkste kant. Kortom, op de handelswijzen van grote ondernemingen valt veel aan te merken.

In Macht van de mega-onderneming worden vergaande oplossingen aangeboden met als doel de economische verhoudingen rechtvaardiger te maken, wereldwijd. Door het inzetten van proactief mededingingsrecht worden dominante ondernemingen kleiner van schaal gemaakt zodat geen enkel bedrijf de markt kan overheersen. Het systeem van intellectuele eigendomsrechten wordt afgeschaft, evenals de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders. Misdaden van ondernemingen en ondernemers worden eindelijk eens bestraft. Het neoliberale principe van ongeremde mondiale vrijhandel wordt beteugeld. Waarom zouden we de kans niet grijpen om het bedrijfsleven beter in te bedden in onze samenlevingen?

Joost Smiers is em. hoogleraar politicologie aan de Hogeschool voor de Kunsten.
Pieter Pekelharing is docent sociale en politieke filosofie, Universiteit van Amsterdam.
John Huige is politiek econoom op het terrein van de duurzame en solidaire economie.