Laatste dag Hacking Habitat

Feestelijke afsluiting

Kom naar de laatste dag van HACKING HABITAT! Zondag 5 juni is je laatste kans om een bezoek te brengen aan deze bijzondere tentoonstelling en aan de gevangenis. Bezoek de Intuïtieve Mensbenadering van Circus Engelbregt, bekijk de ontroerende en geestige documentaire over genereatieverschillen van Melanie Bonajo of luister naar het optreden van Merlijn Twaalfhoven en zijn fanfare. Mis het niet!