Serrano

Andres Serrano

FILTER: FINANCE AND ITS LOGICS

‘In need of a miracle, but a dollar will do.’ 
‘Pregnant, hungry, cold, please help!’
‘Down on luck, spare a buck.’

Met zulke teksten op kartonnen bordjes proberen dakloze bedelaars in New York de aandacht te trekken om wat kleingeld los te peuteren. Andres Serrano geeft met deze bordjes zichtbaarheid aan de onderkant van de samenleving. Hij gaf geen geld aan de daklozen, maar in plaats daarvan kocht hij hun bordjes om er videostills van te maken. In Sign of the Times volgen die stills elkaar in hoog tempo op, begeleid door een snelle beat en de stem van Marten Luther King: ‘I have a dream.’

De film is een confrontatie met de rauwheid van armoede, die in schril contrast staat tot de tentoonstellingsruimtes waarin het werk doorgaans wordt vertoond. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel. Hoe kan het dat deze smoezelige bordjes nu verheven zijn tot kunst? Wie is daarbij gebaat?

www.youtube.com/watch?v=YcrI-QL5xrM&feature=youtu.be