Aram Bartholl

Aram Bartholl

FILTER: DATA AND SURVEILLANCE

Aram Bartholl kreeg bekendheid met het werk Dead Drops (2010). De titel verwijst naar de geheime plaatsen waar spionnen in de Koude Oorlog informatie achterlieten, zodat die door anderen kon worden opgepikt. Bartholl’s Dead Drops zijn USB-sticks die hij wereldwijd op meer dan 1200 plekken in de publieke ruimte in muren, palen of gebouwen metselde. Sindsdien kun je op de vreemdste plekken je computer  aansluiten om onbespied bestanden uit te wisselen.

Op het plein voor het Museum Fridericianum in Kassel, eens in de vijf jaar het centrum van de dOCUMENTA, plaatste Bartholl in 2013 de zeven meter hoge sculptuur Hello World! De toeschouwer herkent het object direct als de grote rode A die dient als locatiemarkering in Google Maps. Hello World! is een ironisch samenspel tussen de virtuele en de analoge werkelijkheid. De overlapping van publiek en privaat, online en offline, technologie-gekte en het alledaagse leven, staat centraal. Bartholl constateert niet alleen, hij vindt ook speelse uitwegen en brengt de frictie aan het licht die in de schijnbaar naadloze samensmelting verborgen blijft.

https://deaddrops.com/nl/