Viviani

Antoine Viviani

FILTER: DATA AND SURVEILLANCE

Uitgangspunt van de online documentaire In Limbo Interactive is dat het geheugen van computers oneindig veel beter is dan dat van de mens, zeker nu we zoveel van ons dagelijkse leven opslaan op het internet. Ons geheugen is onbetrouwbaar en veranderlijk, maar in de computer blijven je documenten, gegevens, foto’s en video’s altijd dezelfde enen en nullen. “Mijn computer kent mij beter dan mijn moeder,” zegt een van de experts in de documentaire.
In Limbo begint met het verzoek om je webcam, geolocatie en social media-accounts te koppelen aan de documentaire. Ineens zit je naar een video te kijken waarin je zelf de hoofdrol speelt: lang vergeten e-mails en Facebookfoto’s verschijnen op het scherm en herinneren je eraan dat jouw geheugen niet zo perfect is als dat van de computer. Jouw leven beslaat maar een fractie van alle data die computers dagelijks verwerken. De film maakt op persoonlijke wijze duidelijk hoe ons dagelijkse leven verweven is met het internet en hoezeer wij al zijn teruggebracht tot reeksen énen en nullen.

www.inlimbo.tv
www.providences.fr