Buro Jansen

Buro Jansen & Janssen

FILTER: DATA AND SURVEILLANCE

WikiLeaks maakte in 2010 een groot aantal Amerikaanse cables, diplomatieke post van ambassades en consulaten openbaar. Ze gaven een onthutsend beeld van Amerikaanse ‘politieke roddels’ over andere landen. Enkele duizenden berichten hiervan gingen over Nederland. Onder andere bleek dat de Nederlandse overheid tussen 2000 en 2010 toestemming verleende voor de export van grondstoffen voor gifgas aan het Syrische regime van president al-Assad.

In het project Crowd digging, de Nederlandse cables, worden 5.588 van deze geheime Amerikaanse diplomatieke berichten over Nederland gepresenteerd. De documenten laten zien dat de bestuurlijke onderstroom van overheden zich onttrekt aan openbare controle en haaks staat op een transparante samenleving. Crowd Digging is ook een ode aan ‘data-bevrijders’ als Chelsea Manning en Edward Snowden die de samenleving een belangrijke dienst hebben bewezen.

Kies een of meer berichten uit de berg van 5.588, bestudeer ze en deel de informatie op de website denederlandsecables.nl. Je kunt ook zelf zoeken via de Wob (wet openbaarheid van bestuur) en de WIV (wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten) en andere openbare bronnen. Doe mee, pluis deze datasets na of lever zelf nieuwe datasets aan die een open samenleving bevorderen.

www.burojansen.nl