Cristina Lucas – Touch and go

Cristina Lucas

FILTER: VIOLENCE AND ITS COUNTERSTRIKES

Het is bijna een landmark in Liverpool: een verlaten en vervallen fabriekshal met de naam van het voormalige bedrijf er nog op: Europleasure International Ltd. In Touch & Go is het gebouw het symbool van de post-industriële stad en een vervlogen economisch tijdperk. Het kapitalistische systeem heeft ervoor gezorgd dat dit soort fabrieken zijn verplaatst naar tweede- en derdewereldlanden, waardoor talloze werknemers op straat kwamen te staan. Ergens in India of Mexico is nu een nieuwe Europleasure International, dat er dezelfde bedrijfsfilosofie op nahoudt en dezelfde producten maakt. In haar film laat Cristina Lucas Liverpoolse vakbondslieden en hun familie stenen gooien naar de voormalige fabriek – kunstzinnige vandalisme en louterend protest in één.

In haar werk ontleedt Lucas politieke structuren om zo onderscheid te maken tussen officiële verhalen, daadwerkelijke geschiedenis en ons collectieve geheugen. Ze ontmantelt historische, sociale, politieke en culturele clichés en is kritisch over zaken als de positie van vrouwen, de westerse heerschappij en de ambitie van de mens om de natuur te domineren.

www.biennial.com/2010/exhibition/artists/cristina-lucas