Danaë Moons

Danaë Moons

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Stranglehold kwam tot stand na een afdaling in de Poolse mijn Wujek, waar nog steeds steenkool wordt gedolven. Mijnwerkers – ‘arbeiders van het vuur’, volgens Danaë Moons – staan in direct contact met de aarde. In tegenstelling tot de moderne mens, die steeds verder verwijderd raakt van de natuur en steeds afhankelijker wordt van producten die ons worden opgedrongen door de consumentenindustrie. Met Stranglehold (Houdgreep)verwijst Moons naar een fysiek krachtenspel, naar ons gebrek aan bewustzijn van de ons omringende natuur en de vernietigende werking die dat heeft. Zijn we in staat ons los te maken van juist die krachten die de aarde en het voortbestaan van de mensheid bedreigen?

www.danaemoons.com