Frank Koolen

Frank Koolen

FILTER: VIOLENCE AND ITS COUNTERSTRIKES

De mens zal de techniek nooit volledig vertrouwen. We maken vrij gebruik van het internet, maar voelen ons ook gemanipuleerd. Camera’s op straat zijn er voor onze veiligheid, maar houden ons ook in de gaten. De mobiele telefoon is een deel van onszelf geworden, maar maakt ons wel altijd traceerbaar. Het feit dat je nooit zeker weet wie of wat jou screent of observeert zorgt voor een sluimerend gevoel van ongemak.

In het performatieve werk Deus ex Machina onderzoekt Koolen deze haat-liefdeverhouding tussen mens en technologie. Tijdens Hacking Habitat confronteert hij het publiek met kleine, bevreemdende objecten. Soms sculpturaal en zonder duidelijke functie, soms in de vorm van een technisch artefact. Op onverwachte momenten duiken deze voorwerpen op gepresenteerd door undercover goochelaars, die daarmee een kort moment van beeldende verwarring zaaien. De bezoeker moet zich hierdoor niet alleen onverwacht verhouden tot het onbekende object maar ook tot ‘de ander’, de persoon die deze objecten toont. De vraag die Koolen stelt is: Wordt onze abstracte angst voor de techniek niet overschaduwd door onze directe angst voor ‘de ander’? Ook al vraagt ‘de ander’ niks meer dan een moment van gedeelde nieuwsgierigheid.

www.frankkoolen.com

http://www.deusexmachina.nu