Foundland

Foundland

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

“Scenarios for Failed Futures” is gebaseerd op gesprekken met Yassin Elsrakbi, de vader van Foundland-lid Ghalia Elsrakbi. Recent gevlucht uit Syrie woont hij in Cairo. Fanatiek verzamelt hij nieuws over zijn vaderland uit tal van bronnen om vat te krijgen op de werkelijkheid. In de film geeft hij zijn analyse van het verleden en het heden in het Midden-Oosten. Zijn verhalen vermengt Foundland met samenzweringstheorieën en vormt deze om tot toekomstscenario’s voor Syrië. Foundland onderzoekt hoe fictie kan bijdragen aan de verwerking van traumatische ervaringen. De media geven maar een beperkt deel van de werkelijkheid. Moeten we het beeld dat de media geven van onze wereld aanvullen met fictie over mogelijke uitkomsten om onze werkelijkheid beter te begrijpen?

Het werk “Extended Borders” brengt een hommage aan de Syrische activisten die in 2011 wereldwijd bekend werden met een viral video protest tegen het Assad regime. Vele duizenden pingpongballen met daarop geschreven het Arabische woord voor “vrijheid”, rolden ’s nachts bergafwaarts naar Damascus. Straten, pleinen, parken waren er de volgende ochtend mee bezaaid.

Foundland schrijft op de pingpongballen de coördinaten van vluchtroutes vanuit Syrië via Turkije naar Europa en de coördinaten van de plaatsen waar schepen met vluchtelingen aan boord, zijn gezonken.

www.foundland.info