Paul Alberts

Paul Alberts

FILTER: FINANCE AND ITS LOGICS

In 1994 kregen voor het eerst alle Zuid-Afrikanen stemrecht. Maar om deel te kunnen nemen aan deze vrije verkiezingen, moest je een legitimatiebewijs kunnen tonen. Veel burgers bleken op papier niet te bestaan. Ze hadden niets om zich te identificeren. En hoewel iedere vorm van identificatie werd geaccepteerd (doopbewijs, ziekenhuisregistratie, een onder ede afgelegde verklaring van een geregistreerd familielid), bood dat geen oplossing voor de gemarginaliseerde zwarte mensen op het platteland.

Om de grote hoeveelheid ongeïdentificeerde burgers van een geldig document te voorzien, richtte Paul Alberts een tijdelijke studio in. Hij legde honderden mensen vast op foto, ieder met in hun hand een bordje waarop hun naam en woonplaats. Zo kregen deze burgers alsnog de kans hun stem te laten horen.

www.paulalberts.co.za