Wifi Light Painting (4)

Timo Arnall

FILTER: DATA AND SURVEILLANCE 

We worden niet alleen omgeven door de fysieke, waarneembare en tastbare architectuur en infrastructuur, maar ook door de immateriële technologische infrastructuur. Wifi, GPS, en mobiele netwerken zijn onzichtbare bouwstenen en systemen van onze hedendaagse digitale cultuur. Maar juist die onzichtbaarheid maakt dat we de betekenis ervan niet ten volle kunnen doorgronden.

Met The Immaterials Project maakt Timo Arnall deze bouwstenen zichtbaar. Installaties, films en foto’s brengen de technologische systemen die ons omringen in beeld. Zo gebruikt Arnall lichtverftechnieken om de alomtegenwoordige ad-hoc wifi-netwerken te onthullen en laat hij een serie satellietlampen GPS-signalen opvangen.

www.elasticspace.com