FORENSIC

Forensic Architecture

FILTER: DESTRUCTIVE FORCES AT WORK

Forensic Architecture gebruikt state-of-the-art datatechnologie om milieu- en oorlogsmisdaden op te sporen. De architectuur, de plaats delict, is een belangrijke getuige van het geweld. Door te putten uit het ‘geheugen van de ruimte’, kunnen gebeurtenissen worden gereconstrueerd. De bewijzen die opduiken zijn bestemd voor gebruik bij rechtszaken tegen politieke, militaire en bedrijfssystemen.

Met laser en radar onderzocht Forensic Architecture twee concentratiekampen in voormalig Joegoslavië. De geschiedenis van deze ruimtelijke relikwieën van het verleden legde Forensic Architecture vast in het project Living Death Camps.

Ook deed Forensic Architecture onderzoek naar de architectuur van joodse nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. De ruimtelijke ordening van deze enclaves toont aan dat de Israëlische overheid de nederzettingen vooral gebruikt om de Palestijnen te onderdrukken, te isoleren en hun economische ontwikkeling te frustreren. Alle bouwwerken en ingrepen in het landschap, de huizen, de wegen, de muren, zijn bedoeld om twee groepen mensen uit elkaar te houden en die scheiding permanent te controleren.

www.forensic-architecture.org